Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej w związku z przystąpieniem Gminy Wiśniowa do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” ogłasza nabór wniosków do Programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy w kwocie  78.336,00 zł CELE PROGRAMU Głównym celem Programu jest wsparcie członków…
więcej

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Specjalna infolinia dla cudzoziemców wjeżdżających na Podkarpacie:  800 100 990. POMOC  HUMANITARNA  DLA  OSÓB  POTRZEBUJĄCYCH  ORAZ ZAINTERESOWANYCH  JEJ  UDZIELENIEM: https://pomagamukrainie.gov.pl/; Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy: http://www.ua.gov.pl/; Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie https://rzeszow.uw.gov.pl/; POMOC PSYCHOLOGICZNĄ MOŻNA UZYSKAĆ: DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA…
więcej

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r, poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Dodatek…
więcej

Uwaga, zmiana siedziby GOPS

Szanowni Mieszkańcy! Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, iż z uwagi na zmianę siedziby GOPS dzień 30.08.2021r. oraz 31.08.2021r. są dniami pracy wewnętrznej – bez obsługi interesantów. Jednocześnie informuje, iż od dnia 1 września 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy…
więcej

Grupa wsparcia dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców, przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz chcących wprowadzić zmiany w relacjach ze swoimi dziećmi. Czym jest grupa wsparcia? Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją,…
więcej

Szczepimy się

Informujemy mieszkańców, że uruchomiony został portal gov.pl/SzczepimySie gdzie można znaleźć rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień na COVID-19. W Gminie Wiśniowa  na chwilę obecną wyznaczone zostały 2 punkty szczepień: WIŚNIOWA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiśniowej  – Robert Miazga…
więcej