Terminy wydawania żywności

INFORMUJEMY!!!

O TERMINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

OD 9.00 DO 16.00.

05.06.2023r.  PONIEDZIAŁEK,

06.06.2023r.  WTOREK.   

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY O ZMIANIE KWOTY KRYTERIUM DOCHODOWEGO, KTÓRE OBECNIE WYNOSI:

1823,60 ZŁ DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1410,00 ZŁ DLA OSOBY W RODZINIE