Kontakt

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Adres:
Wiśniowa 136/1
38-124 Wiśniowa

tel: 17 2775 049
fax: 17 2775 049

e-mail: gops@wisniowa.pl

 

Kierownik GOPS w Wiśniowej

Zofia Wójcik