Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Adres:
Wiśniowa 136/1
38-124 Wiśniowa

tel: 17 2775 049
fax: 17 2775 049

e-mail: gops@wisniowa.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /gops-wisniowa/skrytka


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej

p.o. dyrektor Anna Mikuszewska
tel: 17 2775 049 | wew. 21


Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
tel. 17 2775 049 | wew. 22

Pomoc Społeczna
tel. 17 2775 049 | wew 23 lub 24

Świadczenie wychowawcze 500+
tel. 17 2775 049 | wew 25

Księgowość
tel. 17 2775 049 | wew 26

Inspektor ochrony danych osobowych

Natalia Tęczar, tel. 17 2775 049 | wew. 25, e-mail: gops@wisniowa.pl