Aktualności

Wypłata dodatków węglowych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Wiśniowa i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków finansowych na zabezpieczenie zadania. Gmina Wiśniowa złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym terminie, jednak…
więcej

Dodatek węglowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r, poz.1692) realizacją zadania „dodatek węglowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Dodatek węglowy…
więcej

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących…
więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej w związku z przystąpieniem Gminy Wiśniowa do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” ogłasza nabór wniosków do Programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy w kwocie  78.336,00 zł CELE PROGRAMU Głównym celem Programu jest wsparcie członków…
więcej